Barcelona, casa de tothom


De la “ciutat diversa ”...

Que Barcelona és una ciutat “diversa” és un fet evident als ulls de tothom: al carrer, als transports públics, als mercats, al restaurant se senten llengües diverses, al carrer es creuen i hi conviuen persones de diversos orígens culturals, algunes d’elles procedents d’altres països i ciutats. Sons, sabors, olors de tot el món s’alternen, es barregen, es transformen mútuament. 

Barcelona és per història i naturalesa un lloc de “diversitat”: és i sempre ha estat la suma de les idees, les experiències, les vivències de totes les persones que l’habiten, la construeixen i la reinventen cada dia. Per aquesta raó, no podem donar l’esquena a la diversitat a l’hora de dibuixar la Barcelona del futur; a l’hora de fer una Barcelona millor, construïda entre tothom i per a tothom. 

...a la “ciutat intercultural”!

Per fer això possible, però, el simple reconeixement de la diversitat no és suficient. Necessitem fomentar la interacció entre les persones que habiten Barcelona, cadascuna amb els seus valors, normes de comportament i formes de percebre i viure la realitat. En definitiva, hem de fomentar les trobades entre persones de totes les nacionalitats i cultures que viuen a Barcelona. 

Fomentar això és apostar pel descobriment i la vida en comú, sent aquesta la millor manera per obrir la nostra ment i trencar els estereotips i prejudicis que tenim; perquè la multiplicitat de cultures, de formes de pensar i de ser deixin de representar un element de separació i una barrera entre grups de persones, entre “nacionalitats”, entre “ells i elles” i “nosaltres”, i s’entenguin com a quelcom positiu, com una veritable oportunitat per construir un nou model de relacions i de ciutat. 

Volem passar de la Barcelona de la “diversitat” a la Barcelona de la interculturalitat, d’una manera natural i horitzontal, sense que ningú senti que ha perdut o hagi renunciat a les seves arrels. 

Per fer això, hem de posar les persones per davant: per sobre de tot som ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes, barcelonins i barcelonines, amb les nostres històries, les nostres experiències, les nostres vides. I totes les persones tenim la mateixa importància, mereixem el mateix respecte i l’oportunitat de conèixer-nos millor i de conviure.

Contingut relacionat « Què és? Inscripcions »