Escalfant motors: la primera formació de dinamitzadors

 

El primers àpats organitzats pel projecte La Família del costat al 2015 s'apropen i per això, el passat dijous 5 de març, realitzàrem un curset de formació a una de les moltes parts implicades en el mateix: els dinamitzadors i les dinamitzadores.

La sessió va tractar tant el rerefons teòric del projecte com l'aplicació pràctica del mateix. Per una banda, vam identificar el multiculturalisme i la interculturalisme com a modalitats de pluralisme cultural. Durant la formació vam remarcar les mancances del multiculturalisme i vam emfatitzar la importància que la interacció entre les diferents cultures (interculturalitat), mitjançant l'aprenentatge mutu, la cooperació i l'intercanvi, sigui una realitat a Barcelona.

D'altra banda, la segona part de la sessió va anar focalitzada a determinar la figura del dinamitzador, els seus objectius principals i com dinamitzar la trobada. Així doncs, es va establir que la seva funció es basa a fer les presentacions de les famílies i a facilitar i ajudar a establir un primer vincle entre les mateixes. Alhora de documentar la trobada per tal de poder compartir i fer arribar l'experiència a més gent, ja sigui a través dels testimonis dels participants, compartint la recepta dels àpats o publicant fotografies del mateix a les xarxes socials.